Pár slov o klubu ZSSZ

Zarputilý Svaz Skalních Zuberáku (ZSSZ), jako klub, vzniknul před mnoha lety, jako součást První brněnské strojírny (dříve 1.BZKG, pak PBS, dnes ABB), která byla majitelem a provozovatelem tábora v Zubří. Jeho členy byli ve většině případů zaměstnanci strojírny a lidé jí blízcí.

Vedoucí a členové klubu se pravidelně i nepravidelně scházíme nad přípravou tábora tak, aby program zaujal všechny děti bez rozdílu věku, a aby se nám pravidelně každoročně vracely všechny zpět.

Po mnoho let byl duchovním vůdcem klubu pan PaeDr. Viktor Gella, jehož grafické materiály, texty, návody a další pomůcky, naleznete i na našem webu. Viktor již bohužel není mezi námi a já bych mu touto cestou chtěl poděkovat, nejen za všechny, kteří prošli táborem v Zubří jako děti, ale i jako vedoucí a praktikanti, i za kamarády, které Viktor svou činností ovlivnil. Mnoho jeho publikací dodnes slouží jako podklad na mnoha táborech pro hraní celotáborových her a mnoho jeho obrázků naleznete v knihách a časopisech pro děti.

Klubem samozřejmě za tu spoustu let prošlo mnoho dalších výborných kolegů a kamarádů a z některými z nich spolupracujeme dodnes. I jim tedy patří mé poděkování, protože práce s dětmi na letních táborech je vždy práce kolektivní a bez lidí zapálených pro tuto práci by to jednoduše nešlo.