Přihláška na tábor

Zákonný zástupce odesláním přihlášky dává ve smyslu zákona č.101/2002Sb., o ochranně osobních údajů, souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly zpracovány a po dobu jednoho roku od odeslání, uchovány v personální databázi firmy ZSSZ s.r.o. Současně tím dává souhlas k poskytnutí těchto údajů třetí straně, za účelem úrazového pojištění na LT a souhlas s pořizováním fotografií z průběhu tábora a jejich zveřejněním na webových stránkách společnosti ZSSZ s.r.o.

Účel zpracovávaných údajů: prezentace na webových stránkách společnosti ZSSZ s.r.o. a Facebooku ZSSZ s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 Vážení rodiče, 

nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony. K základním pravidlům našeho tábora patří to, že je děti nemohou během žádného programu používat, jako ostatně i pracovníci tábora.  

Prosím vyplňte co nejvíce údajů a přihlášku odešlete. Tučně vyznačené údaje jsou povinné pro zaregistrování přihlášky. Přihláška je potvrzena tím, že jméno dítěte bude po odsouhlasení zapsáno do databáze a zveřejněno v seznamu na stránce Obsazení tábora. Internetová přihláška je považována za závaznou a již nebudeme od rodičů požadovat její písemné potvrzení. Nástupní list (obdržíte mailem, případně poštou pokud nemáte emailovou adresu) s potvrzením od lékaře a bezinfekčnosti, odevzdáte až při nástupu do tábora.  Při zrušení přihlášky v době 14 dnů před začátkem tábora, bude účtován storno poplatek ve výši 250,-Kč.

Odesláním přihlášky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami a s podmínkami uvedenými v sekci Důležité informace !!!

Přejít na vyplění přihlášky

Jak zaplatit LT 2024

Vážení rodiče, platbu za LT 2024 můžete provést tímto způsobem: Číslo našeho účtu: FIO Banka 2900687249/2010 pro platbu v KČ a  FIO Banka 2400687250/2010 pro platbu v EUR 
Jako variabilní symbol použijte tuto kombinaci: Rok – 2024 Turnus – 1 nebo 2 Číslo přihlášky – 1 až 54

Příklad: Dítě jede na druhý turnus a má číslo přihlášky (je viditelné na stránce Obsazení tábora) třeba 54
Variabilní symbol tedy bude : 2024254 Pokud máte více dětí, použijte kteroukoliv kombinaci u jednoho z nich. Vy, kteří potřebujete fakturu, ji obdržíte mailem. Rovněž budu rozesílat potřebné informace pro LT jako každý rok. 
Cena tábora je 6 700,-Kč

Pokud se jméno Vašeho dítěte neobjeví v seznamu do tří dnů, kontaktujte mne na milan@zssz.cz, nebo na prihlasky@zssz.cz

Milan